กฎการเดิมพันคาสิโนสด

กฎการเล่นเกม

การบังคับใช้กฎต่าง ๆ เหล่านี้

กฎเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ (“กฎการเดิมพันเกม”) ต่อไปนี้กำหนดไว้สำหรับการใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง (“ผู้เล่น”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) สำหรับบริการผลิตภัณฑ์และบริการคาสิโนแบบโต้ตอบทั้งหมด ("คาสิโนเกมส์สด") ของผู้ประกอบการ (หรือของ SBOBET Casino) ซึ่งให้บริการที่ www.sbobet.com (“เว็บไซต์”)  กฎเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานจากผู้ประกอบการ ซึ่งใช้ได้กับผลิตภัณฑ์และบริการเดิมพันแบบโต้ตอบทั้งหมดที่ผู้ประกอบการเปิดให้บุคคลผู้ที่ลงทะเบียนหรือผู้ที่มีบัญชีที่ใช้ในการเดิมพันกับทางผู้ประกอบการ หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปกับกฎการเดิมพันเกมเหล่านี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปจะอยู่เหนือกว่า

กฎการเล่นเกมทั่วไป

1. ความรับผิดชอบ

ผู้เล่นจะไม่ยื่นมูลฟ้อง และโดยนัยนี้ผู้เล่นขอสละสิทธิ์หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสด สำหรับสาระสำคัญ สาเหตุ หรือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสดของผู้เล่น หรืออื่น ๆ

2. เล่นเพื่อความสนุก

ผู้เล่นยอมรับว่าเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสดมีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ผู้เล่นเข้าใจและรับทราบว่าไม่มีความจำเป็นและไม่มีการบังคับให้วางเดิมพันเป็นเงิน เพื่อเล่นเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสด หากผู้เล่นประสงค์ที่จะเล่นโดยไม่วางเดิมพันเป็นเงิน ผู้เล่นสามารถเล่นได้ที่ “ สาธิตการเล่น ” เท่านั้น

3. ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

ส่วนได้ส่วนเสียของผู้เล่นในคาสิโนและเว็บไซต์เป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ผู้เล่นที่เข้าสู่เว็บไซต์ดำเนินการดังกล่าวเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และการเข้าถึง การใช้ การใช้งานใหม่ของเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสดเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

4. การทำงานผิดปกติ

ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามที่กล่าวถึงด้านล่าง (เช่น กับเกมส์สดเกมส์ใดโดยเฉพาะ) การทำงานผิดปกติประเภทใด ๆ (ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์) จะถือว่าการเล่นนั้นเป็นโมฆะ ซึ่งหมายความว่าการวางเดิมพันนั้นๆ จะถูกคืนเงินโดยไม่คำนึงถึงผลใด ๆ ที่ออกมา

5. ผู้เล่นอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์

SBOBET Casino ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้เล่นอัจฉริยะ หรือผู้เล่นอัจฉริยะและโปรแกรมคำนวณไพ่ที่ต้องสงสัยใด ๆ กิจกรรมใด ๆ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเรียกว่าบอท ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด ความพยายามใด ๆ ในการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายนี้ ส่งผลให้เกิดการระงับและยกเลิกบัญชีผู้เล่น ยอดชนะและค่าคอมมิสชั่นทั้งหมดจะถูกริบคืน

6. การร้องเรียนเกี่ยวกับการเล่นเกมแบบถ่ายทอดสด

หากผู้เล่นมีความประสงค์ที่จะร้องเรียนหรือโต้แย้งผลของเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสด ผู้เล่นต้องแจ้ง ID ผู้ใช้ของตนเองในช่วงเวลาที่เล่นเกมให้ผู้ประกอบการทราบ แสดงชื่อผู้ให้บริการ, ID โต๊ะ และ ID รอบเมื่อติดต่อกับผู้ประกอบการ หากไม่สามารถดำเนินการข้างต้นได้ อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนได้ ระบบจะเก็บรักษาภาพวิดีโอของเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสดไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ ผู้เล่นจึงต้องแจ้งข้อร้องเรียนของตนเองภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้น ผู้ประกอบการจะปฏิเสธข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ส่งหลังจากเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องด้วยการขาดหลักฐานวิดีโอ

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ผู้เล่นรับทราบและยอมรับว่าการตัดสินใจของผู้ประกอบการถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นทางการ

7. การชนะสูงสุด

ไม่มียอดรวมการชนะสูงสุดในแต่ละวัน ยอดชนะสูงสุดในแต่ละรอบ คือ 200,000 SGD หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินของผู้เล่น

8. เกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสด

สำหรับเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสด ผลที่ถูกต้องของเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสดคือ ผลของเกมที่ตรวจพบโดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเซ็นเซอร์ไม่ตรวจจับหรือบันทึกผล จะถือว่าผลลัพธ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้น และการเดิมพันใด ๆ ที่ล็อคไว้จะยังคงล็อคอยู่เหมือนเดิม จนกว่าจะมีการระบุผลที่ถูกต้อง

กฎเฉพาะเกี่ยวกับการทำงานผิดปกติใด ๆ ในเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสดรวมอยู่ในกฎเฉพาะสำหรับเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสดที่แสดงอยู่ด้านล่าง กรุณาคลิกซ้ายที่ชื่อของเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสดแต่ละชื่อ เพื่อดูกฎเฉพาะของเกมคาสิโนแบบถ่ายทอดสดนั้น:

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ เหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข