ကျွနု်ပ်၏တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားကို လက်ခံခြင်းရှိ/မရှိ မည်သို့ သိနိုင်သနည်း။

တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားလောင်းလျှင် သင်၏ အလောင်းအစားကို သင်အတည်ပြုပြီးလျှင်ပြီးချင်း လက်မခံသေးပါ။ အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်ပြီး “Waiting” (စောင့်ဆိုင်း အလောင်းအစား) အဖြစ်ထားရှိမည်။ တိုက်ရိုက်ကစားပွဲများတွင် အလောင်းအစားလက်ခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုအသေးစိတ်သိလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ အားကစားဆိုင်ရာ လောင်းကစားခြင်း ဥပဒေသများ á€¡á€¬á€¸á€€á€…ား လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း တွင် ဖတ်ကြည့်ပါ။

သင့်အလောင်းအစားအားလက်ခံပြီး၍ ပြန်စစ်လိုလျှင် စာမျက်နှာထိပ်ဆုံးရှိ Bet List Full လင့်ခ်(link)ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အလောင်းအစားစာရင်းကို တွေ့ရမည်။ SBOBET မှ လက်ခံထားသော တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားများကို “Running” တွင် တွဲထားပြီး၊ လက်ခံမှုကို စောင့်ဆိုင်းနေသော တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားများကို Status  ကော်လံအောက်ရှိ “Waiting” တွင်တွဲထားသည်။

Clicky