ฝากเงินทุนเข้าบัญชีได้อย่างไร?

โอนเงินทุนเข้าบัญชี SBOBET อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่เรานำเสนอ

ถ้าท่านเป็นสมาชิกใหม่และต้องการโอนเงินทุนเข้าบัญชีของท่านเป็นครั้งแรก กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ถ้าท่านยังไม่ได้ฝากเงินทุนหลังจากลงทะเบียนและเริ่มเข้าใช้บัญชีของท่านแล้ว ทุกครั้งที่ท่านลงชื่อเข้าระบบ SBOBET เว็ปไซต์จะนำท่านเข้าสู่หน้าฝากเงินทุนโดยอัตโนมัติ หรือท่านสามารถคลิกที่เมนูกระพริบ ฝากเงินเดี๋ยวนี้ ซึ่งอยู่ด้านบนสุดหลังจากที่เข้าระบบ
 2. เลือกวิธีในการชำระเงินจะปรากฎที่หน้าจอ โดยที่ทางเลือกในการชำระเงินขึ้นอยู่กับสกุลเงินในบัญชีที่ท่านเลือกและประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอาศัย วิธีการชำระเงินบางวิธีอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกสกุลเงิน
 3. คลิกวิธีการชำระเงินที่ท่านประสงค์และใส่รายละเอียดตามที่กำหนด

  ท่านสามารถดูจำนวนเงินโอนขั้นต่ำสุดและขั้นสูงสุดได้จากด้านบนสุดของหน้า  เคลื่อนเมาส์ของท่านไปยังรูปสัญลักษณ์สีฟ้าเล็กๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของจำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด

  คลิกที่ปุ่ม << Back เพื่อกลับไปยังหน้าก่อน ถ้าต้องการเลือกวิธีการชำระเงินวิธีอื่น

 4. คลิกที่ปุ่ม ฝากเงิน >> เพื่อดำเนิการต่อ

  ข้อตกลงในการฝากและถอน: SBOBET จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงินของท่านให้กับผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม เพื่อการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน การคลิกที่ปุ่ม "ฝากเงิน" เป็นการอนุญาตให้ SBOBET แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการชำระเงินดังกล่าว

  ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนเงินเข้าบัญชี ในกรณีที่จำนวนเงินทั้งหมดถูกใช้ไปกับการเดิมพัน SBOBET จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ SBOBET แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีนำเงินบางส่วนในการเดิมพัน ค่าธรรมเนียมต่างๆจะถูกหักจากยอดเงินรวมทั้งหมด

 5. ท่านอาจจะต้องใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่เว็ปไซต์ของผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามสอบถามเพื่อให้ขั้นตอนการฝากเงินมีผลสมบูรณ์
 6. ถ้ารายการของท่านถูกดำเนินการสมบูรณ์แล้ว เว็ปไซต์จะแสดงหน้ายืนยันของ SBOBET บอกถึงรายละเอียดและคำยืนยันของรายการ
 7. ถ้ารายการของท่านไม่สมบูรณ์และถูกปฏิเสธโดยระบบของเราหรือโดยผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม หน้าคำยืนยันจะแสดงถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรายการที่ทำไม่สมบูรณ์

  คลิกที่ปุ่ม สนทนาสด ซึ่งอยู่ด้านมุมบนขวาของหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ทันที

   

ถ้าท่านเป็นสมาชิกที่เคยฝากเงินเข้าบัญชีมาก่อนแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มเงินทุนไปยังบัญชีของท่าน

 1. เข้าบัญชี SBOBET ของท่านและคลิกที่ลิงก์ ฝาก & ถอน ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของหน้า
   
 2. ตรวจสอบว่าปุ่ม ฝาก เปิดอยู่และเลือกหมวดทางเลือกการชำระเงินจากเมนูด้านบน รายการวิธีการชำระเงินภายใต้หมวดนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายของหน้า รายการวิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับหมวดการชำระเงินและสกุลเงินที่ใช้ วิธีการชำระอาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกสกุลเงิน
 3. คลิกวิธีการชำระเงินที่ท่านประสงค์และใส่รายละเอียดตามที่กำหนด

  ท่านสามารถดูจำนวนเงินโอนขั้นต่ำสุดและขั้นสูงสุดได้จากด้านบนสุดของหน้า  เคลื่อนเมาส์ของท่านไปยังรูปสัญลักษณ์เล็กๆ สีฟ้าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของจำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด

  คลิกที่ปุ่ม << Back เพื่อกลับไปยังหน้าก่อน ถ้าต้องการเลือกวิธีการชำระเงินวิธีอื่น

 4. คลิกที่ปุ่ม ฝากเงิน>> เพื่อดำเนิการต่อ

  SBOET จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงินของท่านให้กับผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม เพื่อการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน การคลิกที่ปุ่ม "ฝากเงิน" เป็นการอนุญาตให้ SBOBET แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการชำระเงินดังกล่าว

 5. ท่านอาจจะต้องใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่เว็ปไซต์ของผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามสอบถามเพิ่มเติม เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการฝากเงิน
 6. ถ้ารายการของท่านถูกดำเนินการสมบูรณ์แล้ว เว็ปไซต์จะแสดงหน้ายืนยันของ SBOBET บอกถึงรายละเอียดและคำยืนยันของรายการ
 7. ถ้ารายการของท่านไม่สำเร็จและถูกปฏิเสธโดยระบบ หรือโดยผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม หน้าคำยืนยันจะแสดงถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรายการที่ไม่สมบูรณ์

  คลิกที่ปุ่ม สนทนาสด ซึ่งอยู่ด้านมุมบนขวาของหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันที