ฉันจะดูพนันที่กำลังรอการดำเนินการได้ที่ไหน?

ท่านสามารถตรวจสอบรายการพนันทั้งรายการที่กำลังวิ่งและรายการกำลังรอ โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีและคลิกที่ พนันของฉัน ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้า รายการที่กำลังรอจะขึ้นแถบสีแดงพร้อมสถานะระบุ “กำลังรออยู่”

เพื่อความสะดวกท่านสามารถใช้แถบ พนันของฉัน ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของหน้าเพื่อเลือกดูรายการวางพนัน 10 รายการล่าสุด

ในหน้า พนันของฉัน ท่านสามารถเลือกปุ่ม ดูพนันที่กำลังวิ่ง หรือ ดูพนันที่ชำระเงินแล้ว เพื่อตรวจสอบรายการที่กำลังดำเนินการ หรือรายการที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว